освітній проект

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ
 Українській культурно-освітній простір безперервного навчання 
«Світ майбутнього»
Обгрунтування місця впровадження Проекту і передумови його необхідності.
                Проект розгортаєтьсягромадськими організаціями у м.Дніпропетровськ Дніпропетровської області яка відноситься до центральної частини України. Область завжди, історично, відігравала значущу роль у розвитку країни. В області представлені майже всі існуючі галузі народного господарства. Саме тому її донедавна називали «міні країною». На ній випробували різні так звані «пілотні проекти» для вивчення їх впливу на суспільство в цілому. Етнічно різнобарвна територія за всі віки свого існування народила і виховала багато значних та впливових харизматичних особистостей відомих далеко за її межами.
                  Без перебільшення можна сказати що й зараз, у ці складні для всього народу України часи, майже вся країна дивиться на Дніпропетровщину і її позицію стосовно важливих питань державотворення. Нещодавно, багато в чому завдячуючи свідомій позиції її громадян, руйнівні сепаратистські процеси які, певні кола, багато років намагалися розгорнути в області, були зупинені. Активні громадяни Дніпропетровщини різного етнічного походження, не тільки словами а й своїми діями заявили про те, що Україна – національна держава українців - має право на існування у світовому просторі національних держав. Вона вже існує і прагне до свого самостійного розвитку і позитивної взаємодії з усіма іншими національними країнами світу.
                 Символічно і те що сьогодні Дніпропетровська область залишається кордоном між зоною воєнних дій і територією мирного життя країни як і в стародавні минулі часи, коли на іі теренах будувались козацькі фортеці, захищаючи життя мирних поселень які стояли за ними. Відновлюючи і зберігаючи національні, культурні, етичні козацькі традиції водночас, громадськість Дніпропетровщини розуміє, що несе відповідальність за майбутнє країни, яке зараз розгортається і формується в молоді та зароджується в наших дітях. 
Україна не стоїть осторонь і від глобальних процесів які стрімко поширюються в усьому світі. В ньому розгорнулася епоха швидкісних комунікацій. Все людство вже відчуло на собі її потужний поштовх. Він спричинив справжню ланцюгову реакцію глобальних революційних змін в усіх галузях життєдіяльності людства. Мільярди людей, разом з можливістю особистого спілкування без кордонів, отримали можливість дистанційного доступу до багатьох найкращих послуг майже з «перших рук».
Сьогодні по всьому світові розгортається нова революція – революція в навчанні. Вона не помітно для більшості стрімко рухається по всім країнам і континентам. Більшість країн вже відчули головну потребу нової епохи у великій кількості інтелектуально розвинутих, креативно мислячих, фізично здорових та морально відповідальних за долю всієї планети, людей.Стало очевидним, що долю щасливого майбутнього будь якої національної держави, та й людства в цілому, у найближчий час, буде вирішувати ефективний розвиток інтелектуальних сил будь якої нації.
              Помітною стала ще одна світова тенденція глобалізованого Інтернетом світу – бажання більшості людей зберегти етноси, нації і народи, які є цінними перлинами у всесвітній культурі. Зникнення будь кого, це величезна втрата частини всесвітнього культурного простору.
Світ цікавий і цінний своєю різноманітністю та здатністю людей до позитивних комунікацій. 
Тому для України, ми вважаємо, дуже актуальним і важливим відродження у центральній і Східній частині країни, української національної культури водночас з розгортанням там сучасних новітніх освітніх програм і підходів у навчанні. Зрозуміло що тільки інтелектуальні, здатні творчо і креативно мислити, освічені та морально-етичні молоді люди будуть здатні змінити своє життя і включитися у глобальний процес розбудови життя всього світу на принципах ефективної взаємодії.
 Очевидно що більшість всіх завдань, які стоять перед сучасною Україною лежать не стільки у миттєвих рішеннях політиків, скільки у площині плідної та клопіткої роботи з формування та розвитку особистостей, які будуть здатними відповісти на складні виклики сучасності.
           Зважаючи на вищеописані світові тенденції і розуміючи складні завдання і виклики для українського суспільства громадяни і громадські організації, які об`єдналися у Спілку громадських об`єднань Асоціацію «ХіД», розробили цей Проект і розпочали його втілювати самостійно з 2013 року.
СУТНІСТЬ І УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ
      Проектом передбачається створення у обласному центрі Дніпропетровщини сучасного молодіжного українського національного освітнього середовища безперервного навчання для дітей і їх молодих батьків, інтелектуальної творчої молоді, як майданчика, який би дозволив збиратися і спілкуватися інтелектуальній і творчій молоді, безперервно навчатися, проводити креативні молодіжні заходи, ділитися один з одним своїми задумами і втілювати їх у життя в творчих студіях і на вуличних майданчиках Центру.
Унікальність Проекту, по-перше, в тому що він собою створює сучасний «український світ» - креативне україномовне культурно-освітнє середовище - який дає можливість молоді ідентифікувати себе українцями на територіях які, в силу певних історичних подій,були штучно заселені і русифіковані. Проект поєднує у собі стародавню українську культуру та її спадщину з майбутнім через сучасний її розвиток у молодому поколінні. Він дає молоді можливістьпостійно навчатись, отримавши дистанційний доступ до сучасної освіти. Відтворивши національне українське середовище у якому діти і молодь зможуть без насилля над ними відродити своє історичне коріння і мовний розвиток, мати доступ до сучасної передової освіти і можливість навчатися безперервно, ми отримаємо інтелектуально розвинутий прошарок населення національно свідомий і морально-відповідальний за життя і розвиток країни. Цей прошарок і буде істотно впливати і створювати новітню історію України і дасть можливість країні зайняти достойне місце серед інших національних країн.
По-друге, в тому що вперше,Проект такого рівня і значення,ініціюється і реалізується саме громадськістю. Це означає що рівень свідомості громадян набагато виріс і вийшов за межі простору боротьби у простір творчості і творення. Політизоване пострадянське суспільство, яке, постійно і з будь якого приводу, апелювало до держави, змінилося на активне громадянське суспільство людей, здатних взяти на себе відповідальність за побудову свого життєвого простору і майбутнього своїх дітей.
По своїй суті Проект вирішує наступні завдання:
* відновлення та створення у центрі України і на її Сході українського національного культурного середовища для формування у дітей, молоді і дорослих свого історичного самоусвідомлення;
* розгортання в Україні нової сучасної системи освіти з впровадженням новітніх інноваційних підходів, технологій та методик раннього розвитку і навчання дітей, відпрацювання та впровадження у навчальний процес нової ефективної системи «змішаного навчання»; 
* морально-етичне виховання дітей і молоді, привиття їм навиків ефективності та позитивних комунікацій, розвиток креативного системного мислення і творчих здібностей та здатності використовувати їх у вирішенні життєвих завдань; вмінь самостійно приймати рішення і нести відповідальність за їх наслідки;
*  екологічну освіту направлену на формування у дітей і молоді світогляду «сталого розвитку» у якому домінує турбота про збереження оточуючого середовища і всього живого у ньому.
* надання можливості отримання якісної освіти для дітей і молоді з сімей середнього і нижчого за середній достатку та малозабезпеченого прошарку населення.
              Ми розглядаємо цей Проект, як пілотний проект для можливого подальшого його поширення по всій Україні і у значній мірі на її Сході.
      
      ТЕРИТОРІЯ ПРОЕКТУ
                 Проект розгортається на лівому березі центральної частини м. Дніпропетровська. Поряд з його площадкою згідно з Генеральним планом містобудування, планується забудова великого житлового масиву з розвинутою інфраструктурою, парк відпочинку на березі Дніпра з розважальним центром відпочинку, що робить Проект ще більш перспективно привабливим.
               Площадка проекту розташована і межує з одного свого боку з територією загальноосвітньої державної школи її спортивним і технічним майданчиком, з другого з парком який оточує будинок Клубу заводу Комінтерн. На ній розміщується офісна споруда площею біля 5000 кв. м котра розташовується з протилежного від парку краю таким чином, що майже вся прилегла до неї територія є вільним озелененим простором, який межує з парком через паркову пішохідну алеєю. ( п’ятисотка розташування території додається).
КЛЮЧОВІ ЧАСТИНИ і ОБЄКТИ ПРОЄКТУ
     Головними ключовими частинами Проекту і об`єктами для розбудови є:
* Центр раннього розвитку дітей і дитячий садок з неповним днем перебування та прилеглими до нього площадками (для відпочинку і прогулянок, занять спортом і рухливими іграми, театрально-танцювальних заходів.)
Центр раннього розвитку «Софія» вже розпочав свою роботу як структурний підрозділ неприбуткової організації Асоціації «ХіД» на площі 75 кв.м. в орендованому приміщенні головної споруди. Приміщення було відремонтовано, оздоблено і оснащене меблями та необхідним інвентарем силами громадського активу і коштами комерційних структур-благодійників. Перший рік повністю підтримувався добровільними пожертвами активістів та зацікавлених батьків. На другий рік,за кількістю дітей (30) які почали відвідувати центр, він зміг перейти на самозабезпечення та окупність, за рахунок оплати батьками розвиваючих послуг, з оплатою нижчою ніж середня по місту.
* Дитячий садок з повним днем перебування в ньому до 40 осіб (з сучасними освітнімипідходами ). 
Під нього планується відведення площі біля 430 кв. м. в існуючій споруді під внутрішню реконструкцію і переобладнання.
* Загальноосвітня школа інноваційної педагогіки «Світ майбутнього» з одночасним перебуванням в ній від 100 до 200 осіб. Під неї планується відведення під реконструкцію двоповерхової відокремленої частини основної будівлі площею 700 кв. м з надбудовою третього поверху і розбудовою біля неї на прилеглій території інфраструктури народних майстерень і спортивної площадки для рухливих занять. 
* Центр творчості і безперервного навчання для молоді і дорослих. Його розміщення планується в діючих приміщеннях основної споруди і заняття 2-х залів і мансардового поверху). В них вже почала розгортатися робота творчих молодіжних судій: дизайну, студії акторської і кіно майстерності, молодіжного театру «Дорімена», студії сучасного молодіжного танцю «Течія», фольклорної та спортивної шкіл «Бойового гопака», студії «Сонячна глина», дитячої художньої студії «Чарівний пензлик», громадського центру «Батьківський ВИШ», комп’ютерний клас для літніх людей. 
 
ЦЕНТРАЛЬНИМИ ВИДОВИЩНИМИ ОБ`ЄКТАМИ всього комплексу повинні стати окремо побудовані майже по всьому периметру території у футуристичному стилі, але з яскраво підкресленими елементами національного колориту, будівлі, пов’язані між собою стилізованим підукраїнський побут парканом майстерно розписаним українським розписом з елементами тину, колодязів і тому подібне. Серед таких об’єктів планується:
* Майстерня - клас для навчання роботі з кераміки і гончарства.(Головним стилізованим об’єктом біля неї повинна бути вулична піч для опіку гончарних і керамічних виробів);
* Майстерня – клас для навчання ковальським ремеслам ( Головними стилізованими елементами повинна бути вулична кузня і ковальські облаштунки.)
* Майстерня – клас для навчання ткацькому ремеслу. В майстерні розміщуються сучасні невеликі за розміром декілька ткацьких верстатів.
* Майстерня для роботи з текстилем і будь яким шитвом. В майстерні розміщуютьсядекілька сучасних машинок для шиття, стіл для крою і всі необхідні майстру і учням приладдя.
* Художня майстерня з виставковим залом для експозицій картин і інших художніх робіт майстрів.
* Крамниця для продажу робіт майстрів і їх учнів.
* Будиночок знахаря. ( Аптека з сучасними і народними зареєстрованими лікамистилізована під знахарський пункт).
* Кафе прибудоване до основної будівлі в центрі території стилізоване українським розписом.
Для дітей сиріт,на період їх навчання у школі, планується побудувати будинок-гуртожиток з окремою кімнатою вихователя - соціального психолога.
Вся територія розподіляється на зони вільного доступу і закриті зони навчальних закладів, до яких у вихідні та святкові дні з середини території може відкриватися доступ і вони можуть використовуватись як додаткові майданчики для проведення на них виставок, ярмарок, свят для відпочинку з українськими стародавніми іграми і розважальними заходами, а також для доступу до майстерень і майстрів задля прийняття участі усіх охочих у майстер-класах. 
            Зони вільного доступу можуть використовуватись для різних вуличних молодіжних заходів та ярмарок які можуть організовуватись діючими студіями з творчою молоддю, майстрами, вчителями і школярами та їх батьками.
 
СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ
      Вся робота комплексу розгортається на основі Статуту неприбуткової громадської організації Дніпропетровської обласної Спілки громадських об`єднань Асоціації «ХіД» яка є юридичною особою і має право займатися основною Статутною діяльністю. Описаний проект з його завданнями і усіма частинами повністю підпадає під статутну діяльність організації.
      Земельна ділянка та інші ресурси можуть бути надані, для реалізації Проекту, в користування громадському об єднанню відповідно до діючого законодавства. 
      ФІНАНСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ.
      Фінансування Проекту на початку його створення здійснюється за рахунок майна та коштів інвесторів, внесків фізичних та юридичних осіб, грантів та інших не заборонених законодавством джерел. В подальшому майже всі частини комплексу будуть здійснювати свою діяльність на основі самозабезпечення і самофінансування, що є запорукою сталості і довготривалості Проекту. Соціально важливі і значущі його частини, які не можуть працювати на самозабезпеченні плануються утримуватись за рахунок підтримки соціально-відповідальних бізнесових структур, державного фінансування ( у межах діючого законодавства), краудфандінгових платформ та фандрейзингової діяльності Асоціації.
       Дніпропетровська обласна спілка громадських об`єднань Асоціація «ХіД» є неприбутковою організацією в якій всі доходи від будь якої її діяльності направляються на утримання, розвиток, підтримку і розширення Проектів, а також на впровадження їх в інших адміністративно-територіальних одиницях. Постійними джерелами фінансування в усіх частинах Проекту є:
* Членські внески і добровільні внески членів Асоціації;
* Добровільні внески громадян, підприємців і підприємств на підтримку діяльності будь якої частини проекту;
* Грантова і цільова допомога українських і міжнародних фондів і фундацій;
* оплата за освітні і додаткові до них послуги;
* плата за відвідування заходів які відбуваються на платній основі;
* кошти отримані від робіт, які виконують майстри на замовлення ;
* прибутки отримані від продажу продукції і від використання окремих приміщень;
* інші джерела доходів, у тому числі валютних, відповідно до законодавства.
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ і БАЖАНІ ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ.
Будівництво і оснащення Комплексу умовно можна поділити на п’ять етапів:
1Етап. Облаштування Центру формування і розвитку особистості «Софія» для розвитку дітей від 1 року до 12 у орендованому приміщенні на 75 кв. м. Реконструкція приміщень і придбання для організації навчального процесу матеріалів, наглядних посібників, книжок, ігрового обладнання.
Травень – вересень 2013 року.
 (фінансування грошовими і майновими внесками членів Асоціації, благодійників і комерційних підприємств)                                                                                                      
                         ВИКОНАНО . серпень 2013
2 Етап. Розширення території Центру формування і розвитку особистості «Софія» з одночасною реконструкцією приміщень під дитячий садок і школу для невеликої кількості дітей (40 осіб)та студій мистецтв:бойового гопака, сучасних танців, театральну студію. Їх розміщення планується в існуючій будівлі яка реконструюється під потреби дитячого садка, студій і школи (тимчасово до реконструкції і перебудови основної частини споруди відведеної під школу).
                         Вересень 2014- березень 2015
(фінансування коштами благодійників і меценатів можливою грантовою підтримкою)
                         РОЗПОЧАТА РЕАЛІЗАЦІЯ
3. Етап.Реконструкція частини будівлі під загальноосвітню школу інноваційної педагогіки «Світ майбутнього» , з одночасною розбудовою інфраструктури майстерень на прилеглих до школи площадках і облаштування майданчиків та зелених зон біля діючого розвиваючого Центру «Софія» та дитячого садка. 
                         Березень – вересень 2015 р.
 (фінансування коштами інвесторів, грантовою допомогою).
4. Етап. Будівництво видовищних, мистецьких і допоміжних об’єктів комплексу та їх стилізація.
                         Вересень- листопад 2015 р.
(фінансування коштами інвесторів)
5. Етап. Облаштування стежок, майданчиків, доріг , парканів в середині  комплексу.
                         Березень травень 2016 р.
(фінансування коштами інвесторів)
6. Етап.Облаштування комплексу всім необхідним обладнанням в тому числі протипожежної безпеки і охорони. Оформлення і оздоблення внутрішніх і зовнішніх приміщень згідно стилю.  
                         Березень 2015 до кінцевого терміну робіт за планом.
План реалізації Проекту формується таким чином, щоб реконструкція та будівництво, облаштування територій і їх стилізація, підбір і підготовка кваліфікованих фахівців, придбання сучасного обладнання і таке інше, давали можливість впроваджувати кожну частину Проекту окремо та повністю.
Голова Ради Асоціації «ХіД»                                                            А.В. Сівак
Заступник Голови Ради – керівник Проекту                                   С.Г. Шульга
 
ХІД-TV
Посмотреть видео от xid.ua
Анонси ТБ програм
Фотогалерея
Анонси Прес-центра ГОЛОС
Посилання на сайти
Статистика
Счетчик PR-CY.Rank