публічна заява

 Публічна Заява Громадян України
до Президента України, депутатів Верховної Ради, керівників СБУ і МВД України а також до всієї світової спільноти
 
 
    Ми, нижчепідписані, громадяни держави Україна заявляємо про свою незгоду з незаконно встановленим неконституційним державним устроєм країни.  Всупереч  При розгляді проблеми децентралізації влади учасники саміту дійшли спільної думки про те, що головною засадою децентралізації має стати дієвий розвиток територіальних громад, як гарантії народовладдя в Україні.
    Тому процес децентралізації має починатися з формування територіальних громад як об’єднань жителів (співвласників комунального майна), в якості юридичних осіб публічного права власності громадян на свою землю її надра, повітряний простір і на все що було заявлено у Конституційному Договорі і задекларовано у державній Конституції України. 
    Більшість громадян України не влаштовує державний устрій країни встановлений поза Конституційними нормами, всупереч яким, в країні відбуласяякий не відповідає Конституційним нормам, та в супереч її вимогам 
    За таких обставин викликають занепокоєння пропозиції Президента України щодо змін до чинної Конституції України, де передбачене вилучення поняття територіальної громади. А замість цього запропоноване розуміння громади як адміністративно-територіальної одиниці, що неминуче призведе до порушення прав жителів як співвласників комунального майна, ліквідації  поняття територіальної громади як самостійного суб’єкта, права якого як основного носія функцій та повноважень місцевого самоврядування визнані та гарантовані державою.
     Таким чином, Президент України подав проект змін до Конституції з метою децентралізації влади, але зміна визначення поняття територіальної громади і ст. ст. 140, 143 діючої Конституції України, фактично означає знищення місцевого самоврядування в Україні.
    Отже запропоновані законодавчі заходи явно не відповідають поставленій меті.
    Підхід, який пропонується на цей час Президентом України, втілити у процесі оновлення Конституції України та покласти за основу муніципальної реформи, слід розглядати як суттєвий крок назад у порівнянні з тими засадами, які закладено у чинній Конституції України.
    Тепер більш детально:
    У ст. 133 запропонованих змін до Конституції громада визначається як територія – громада, внаслідок перестає бути суб’єктом місцевого самоврядування. 
    У ст. 140 діючої Конституції України вилучаються абзаци, у яких
говориться, що «місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою», а також про створення органів самоорганізації населення.
    Зміст ст. 143 діючої Конституції України вихолощений повністю.
     Вважаємо, що реалізація моделі муніципального управління, де відсутня територіальна громада, а всі функції громади виконують органи місцевого самоврядування в умовах тотальної корупції на усіх рівнях влади – це крах місцевого самоврядування.
     Тому ми пропонуємо: розділ ХІ «Місцеве самоврядування» Конституції України залишити без суттєвих змін. В ст. 133 не давати нового визначення територіальної громади. 
     Також ми вважаємо за необхідне доповнити конституційні положення про місцеве самоврядування закріпленням принципу субсидіарності повноважень та бюджетних ресурсів територіальної громади та центральних органів влади (питання мають вирішуватися на місцевому рівні, там де вони виникають).
     Вважаємо недопустимими у законопроекті щодо змін до чинної Конституції України, що запропоновані Президентом України, положення ст. 144, де передбачена можливість розпуску Президентом органу місцевого самоврядування на підставі рішення Конституційного Суду України у разі прийняття таким органом незаконних рішень. Такими правами мають бути наділені лише територіальні громади.
     Для розвитку положень Конституції про територіальні громади необхідним є розробка та прийняття Закону України «Про територіальні громади», де передбачити порядок формування територіальної громади як юридичної особи публічного права, а також передбачити правові засади справедливого співвідношення формування місцевого та державного бюджету.
     Крім того, для повноти реалізації територіальними громадами своїх повноважень та захисту своїх прав через своїх представників в органах місцевого самоврядування, необхідні докорінні зміни щодо висування кандидатів (на місцевих виборах) до місцевих рад: територіальна громада має бути наділена правом висувати кандидатів в депутати, стати рівноправним учасником виборчого процесу. Мають бути заборонені «закриті» партійні списки кандидатів в депутати місцевих рад.
     
     Об’єднані сили громадськості Саміту Миру
ХІД-TV
Посмотреть видео от xid.ua
Анонси ТБ програм
Фотогалерея
Анонси Прес-центра ГОЛОС
Посилання на сайти
Статистика
Счетчик PR-CY.Rank